Komórki organizacyjne Urzędu 

 
 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Sekretarz Mig Buk

1.

Sekretarz MiG Buk

Jolanta Królikowska

61 888 44 49

sekretarz@buk.gmina.pl

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

 1.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Robert Kłos

61 888 44 32

kierownik.soo@buk.gmina.pl

2.

Inspektor ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Feliks Straburzyński

61 888 44 36

fstraburzynski@buk.gmina.pl

 

inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Stanisław Filipiak

61 888 44 81

gcr@buk.gmina.pl

3.

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Katarzyna Kuźlak
w zastępstwie: Kamila Huchwajda

61 888 44 20

obywatelskie@buk.gmina.pl

4.

Inspektor ds. obsługi Rady

Małgorzata Napierała

61 888 44 41

biurorady@buk.gmina.pl

5.

Inspektor ds. obsługi interesanta

Renata Kargul

61 888 44 80

boi@buk.gmina.pl

6.

Informatyk UMiG

Szymon Konopski

61 888 44 12

informatyk@buk.gmina.pl

7.

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Mirosław Skarbiński

61 888 44 36

strazak@buk.gmina.pl

8.

Pracownik gospodarczy ds. obsługi technicznej

Maciej Ziemek

61 888 44 31

promocja@buk.gmina.pl

9.

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej

Jolanta Najdek

61 888 44 32

ceidg@buk.gmina.pl

10.

Inspektor ds. kadr i ogólnoorganizacyjnych

Karolina Giedrowicz

61 888 44 10

sekretariat@buk.gmina.pl

11.

Animator ds. kultury i digitalizacji

Aleksandra Siekierska

 

aleksandra.siekierska@buk.gmina.pl

12.

Animator ds. kultury

Monika Błaszczak

 

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Referat Mienia i Gospodarki Komunalnej

1.

Kierownik

Paweł Mazankiewicz

61 888 44 60

fundusze@buk.gmina.pl

2.

Inspektor ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami

Beata Zeh-Berdychowska

61 888 44 16

grunty@buk.gmina.pl

3.

Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Julita Sobisiak

61 888 44 16

geodeta@buk.gmina.pl

4.

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Michał Migdałek

61 888 44 57

mieszkzasob@buk.gmina.pl

5.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

Anna Skotarczak

61 888 44 57

rolnictwo@buk.gmina.pl

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Referat Inwestycji i Planowania

1.

Kierownik

Maciej Lechniak

61 888 44 39

kierownikip@buk.gmina.pl

2.

Inspektor ds. obsługi inwestycji i zamówień publicznych

Agata Kluczyk

61 888 44 15

inwestycje@buk.gmina.pl

3.

Inspektor ds. obsługi inwestycji

Maciej Przybylski

61 888 44 14 

energia@buk.gmina.pl

4.

Inspektor ds. dróg i infrastruktury

Bogna Żelazna

61 888 44 14

drogi@buk.gmina.pl

5.

Inspektor ds. ochrony środowiska

Konrad Woźniak

61 888 44 42

srodowisko@buk.gmina.pl

6.

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Damian Kaczmarek

61 888 44 40

planowanie@buk.gmina.pl

7.


Podinspektor ds. budownictwa i urbanistyki

 

Przemysław Szwarc

61 888 44 40

urbanistyka@buk.gmina.pl

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Referat Finansowo-Budżetowy

1.

Skarbnik MiG Buk

Aleksandra Szajek

61 888 44 43

skarbnik@buk.gmina.pl

2.

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Krystyna Wolna

61 888 44 23

place@buk.gmina.pl

3.

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Grażyna Bręk

61 888 44 23

wydatki@buk.gmina.pl

4.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Ewa Panek

61 888 44 35

podatkibuk@buk.gmina.pl

5.

Inspektor ds. opłat i księgowości budżetowej

Alina Gawron

61 888 44 35

oplaty@buk.gmina.pl

6.

Inspektor ds. księgowości budżetowej i prowadzenia kasy

Ewa Drążkiewicz

61 888 44 38

kasa@buk.gmina.pl

7.

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Łucja Morkowska

61 888 44 33

windykacja@buk.gmina.pl

8.

Inspektor ds. wymiaru podatku

Małgorzata Dobrowolska

61 888 44 33

podatkigm@buk.gmina.pl

9.

Inspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń ZUS

Marzena Kalotka

61 888 44 23

bukzus@buk.gmina.pl

10.

Inspektor ds. księgowości budżetowej i świadczeń rodzinnych

Anna Pierzyńska

61 888 44 47

stypendia@buk.gmina.pl

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

1.

Sekretarz MiG Buk

Jolanta Królikowska

61 888 44 49

oswiata@buk.gmina.pl

 

L.p.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt: tel./email

1.

2.

3.

4.

I.

Urząd Stanu Cywilnego

1.

Kierownik USC

Iwona Węklar

61 888 44 21

usc@buk.gmina.pl

 
Liczba odwiedzin : 1423
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-12 15:30:43
Czas publikacji: 2019-02-11 08:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak