Zadania, procedury, ewidencje 

 
 

Główne zadania Miejsko Gminny Ośrodek Kultury realizuje przez:

1. Działalność wychowcza, edukacji i upowszechniania kultury oraz wypoczynku.
2. MGOK jest koordynatorem działań dotyczących upowszechniania kultury.
3. Przygotowanie i pozyskiwanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie ich wartości.
4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła artystycznego i ludowego. 7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 8. Zapewnianie pomocy i opieki merytorycznej i organizacyjnej placówkom oraz ruchowi kulturalnemu na terenie miasta i gminy Buk.
9. Rozwijanie społecznej i samorządnej aktywności kulturalno- wychowawczej oraz kształtowanie postaw społecznych.
10.Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców w zakresie kultury życia codziennego oraz kultury pracy i wypoczynku.
11.Prowadzenie działalności środowiskowej.

Stałe działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

1. Prowadzenie nauki gry na instrumentach przy działającym w MGOK Społecznym Ognisku Artystycznym.
2. Prowadzenie zespołów zainteresowań i zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Chór "Harmonia", - pracownia plastyczna, - młodzieżowy zespół instrumentalno - wokalny, - trio muzyczne "Szulc", - młodzieżowy zespół rockowy, - zespół folklorystyczny "Złote Kłosy", - kapela podwórkowa "Junki z Buku".

 Ewidencje i rejestry prowadzone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury

1.  Prowadzenie rejestru zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego    na  terenie  miasta i gminy.
2.  Rejestr pracowni zainteresowań. 
3.  Rejestr członków istniejących zespołów artystycznych. 
4.  Rejestr placówek kulturalnych na terenie gminy (kluby, świetlice). 
5.  Rejestr zespołów muzycznych.

 

Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

 
Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:21:59
Czas publikacji: 2018-11-05 10:57:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak