Działalność gospodarcza 

 
 

Zgodnie z art.24j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:
Pani Grażyna Andrzejewska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Buku - Instytucji Kultury Miasta i Gminy Buk
1. Działalność gospodarcza - nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Buk
2. Działalność gospodarcza małżonka - nie prowadzi działalności na terenie Miasta i Gminy Buk
3. Umowy cywilnoprawne zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Buk przez małżonka - Nie dotyczy
4. Informacja o zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Buk małżonka - Nie dotyczy

 

Buk, dnia 08 lutego 2008 roku
Stanisław Filipiak - Burmistrz

 
Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-02-08 13:44:46
Czas publikacji: 2008-02-08 13:44:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak