Działalność gospodarcza 

 
 

Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Bukowskich w Buku

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pani Jolanta Ciołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Buku

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk.

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku


Szkoła Podstawowa im. Dr Lecha Siudy w Szewcach.

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

 

 


Szkoła Podstawowa im.Ojca Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pani Marlena Kwiecińska – Kańduła – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieżynie

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku


Szkoła Podstawowa w Otuszu

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pani Renata Gorońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otuszu

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

 

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku

 


 

Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

 

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku

 
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-02-12 10:13:23
Czas publikacji: 2010-05-07 11:25:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak