Działalność gospodarcza 

 
 

Gimnazjum w Buku

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pan Jarosław Sznycer – Dyrektor Gimnazjum im. Pułk. Kazimierza Zenktelera

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

    Buk – żona Mirosława – Nauczyciel Gimnazjum w Buku – V-ce Dyrektor

 

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku

 
Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-02-12 10:16:00
Czas publikacji: 2008-02-12 10:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak