Działalność gospodarcza 

 
 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pani Karolina Wawrzyniak – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku

- Jednostki Organizacyjnej Miasta i Gminy Buk.

 

1. Działalność gospodarcza – nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Buk.

 

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

 

3. Umowy cywilnoprawne zawarte w jednostkami organizacyjnymi

    Miasta i Gminy Buk przez małżonka – Nie dotyczy

 

4. Informacja o zatrudnieniu z jednostkach organizacyjnych

    Miasta i Gminy Buk małżonka – Nie dotyczy

 

 

Buk, dnia 07.12.2006 rok . Stanisław Filipiak - Burmistrz

 
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:27:16
Czas publikacji: 2007-09-12 09:38:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak