Zadania, procedury, ewidencje 

 
 

Zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje postawione mu zadania:
 
 1. Promocja, popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 2. stworzenie warunków dla pozyskania dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji,
 3. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami działającymi na terenie miasta i gminy Buk.
 4. udzielanie pomocy szkołom, towarzystwom sportowym, klubom oraz innym jednostkom w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego.
 5. administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi, wypoczynkowymi i rekreacyjnymi.

 

Procedury realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

A. W zakresie działalności gospodarczej:

 

 1. świadczenie usług gastronomicznych i hotelowych, przy czym zadania te można zlecić do realizacji uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu,
 2. organizowanie koncertów muzycznych i występów zespołów artystycznych,
 3. organizowanie festynów, imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych na zlecenie podmiotów gospodarczych,

 

 

B. W zakresie świadczenia usług w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji:

 

 1. nieodpłatne udostępnienie obiektów OSiR na potrzeby szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Buk,
 2. odpłatne udostępnienie obiektów OSiR na potrzeby szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem miasta i gminy Buk,
 3. odpłatne udostępnianie pomieszczeń hali sportowej na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają pracownicy zakładów pracy z terenu miasta i gminy Buk oraz mieszkańcy z terenu miasta i gminy Buk.
 4. odpłatne organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opiekiinstruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach każdy podmiot może być zwolniony z odpłatnego korzystania z obiektów administrowanych przez OSiR za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

 

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Sportu i Rekreacji

 

1. ewidencja osób korzystających z usług hotelowych ośrodka.

 

Załączniki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.

Data: 2017-07-31 16:09:02 Rozmiar: 510k Format: .pdf Pobierz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2009 rok

Data: 2010-05-27 13:50:25 Rozmiar: 181.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 r.

Data: 2012-10-25 07:52:12 Rozmiar: 196.89k Format: .zip Pobierz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2011 rok

Data: 2012-06-04 14:52:12 Rozmiar: 185k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.

Data: 2012-06-04 14:48:57 Rozmiar: 354.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2011 r.

Data: 2011-12-28 12:37:38 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2010 rok

Data: 2011-05-30 15:57:33 Rozmiar: 193.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2011 r.

Data: 2011-05-05 10:56:26 Rozmiar: 126.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2010 r.

Data: 2011-04-08 10:28:50 Rozmiar: 147.48k Format: .zip Pobierz

Wyrażenie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk na 2011 rok

Data: 2011-02-11 11:15:43 Rozmiar: 105.54k Format: .pdf Pobierz

Wyrażenie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Buk

Data: 2011-02-11 11:14:48 Rozmiar: 104.95k Format: .pdf Pobierz

Wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Data: 2011-02-11 11:13:55 Rozmiar: 90.51k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2010 r.

Data: 2010-11-03 13:50:38 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2010 r.

Data: 2010-07-30 12:19:27 Rozmiar: 130k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r.

Data: 2010-05-27 13:51:09 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.

Data: 2010-05-12 11:01:23 Rozmiar: 3.85M Format: .zip Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.

Data: 2017-10-26 13:58:46 Rozmiar: 530k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.

Data: 2010-01-14 10:42:57 Rozmiar: 141.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2009 r.

Data: 2009-07-29 13:36:29 Rozmiar: 140k Format: .doc Pobierz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2008 rok

Data: 2009-05-26 08:40:08 Rozmiar: 311.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2009 r.

Data: 2009-05-15 14:41:23 Rozmiar: 126.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.

Data: 2009-04-03 10:52:49 Rozmiar: 1.43M Format: .zip Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 3 kwartał 2008 r.

Data: 2008-10-31 14:27:35 Rozmiar: 139k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 r.

Data: 2011-07-29 13:16:11 Rozmiar: 125.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.

Data: 2008-08-04 11:34:35 Rozmiar: 130.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2007 rok

Data: 2008-04-30 09:16:37 Rozmiar: 843k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.

Data: 2008-04-30 09:05:02 Rozmiar: 127.5k Format: .doc Pobierz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2007 rok

Data: 2008-09-02 13:57:29 Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.

Data: 2007-10-26 11:56:06 Rozmiar: 64.53k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2007 r.

Data: 2007-10-25 14:41:23 Rozmiar: 59.82k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.

Data: 2012-07-31 13:32:22 Rozmiar: 392k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.

Data: 2012-11-29 14:39:50 Rozmiar: 414k Format: .doc Pobierz

Informacja z realizacji budżetu w II kwartale 2017r.

Data: 2017-07-31 10:43:08 Rozmiar: 510k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2015 r.

Data: 2015-07-28 14:29:53 Rozmiar: 428.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Data: 2017-05-30 12:18:11 Rozmiar: 756.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Data: 2017-05-04 07:48:50 Rozmiar: 477.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 r.

Data: 2017-05-04 07:48:24 Rozmiar: 500.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Data: 2016-11-29 08:35:49 Rozmiar: 239.09k Format: .zip Pobierz

Projekt WPF na 2017 rok

Data: 2016-11-29 08:33:26 Rozmiar: 94.95k Format: .zip Pobierz

Projekt budżetu Miasta i Gminy Buk na 2017 rok

Data: 2016-11-29 08:32:34 Rozmiar: 522.54k Format: .zip Pobierz

Projekt budżetu Miasta i Gminy Buk na 2016 rok

Data: 2016-11-29 08:27:22 Rozmiar: 142.26k Format: .zip Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Data: 2016-11-03 08:56:19 Rozmiar: 487.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.

Data: 2016-08-03 09:05:54 Rozmiar: 474k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Data: 2016-05-31 08:36:00 Rozmiar: 439k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Data: 2016-05-31 08:35:08 Rozmiar: 721k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 r.

Data: 2016-03-10 08:19:37 Rozmiar: 468k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2015 r.

Data: 2015-10-30 08:04:22 Rozmiar: 455.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.

Data: 2015-07-28 14:29:35 Rozmiar: 406.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.

Data: 2013-05-16 10:18:48 Rozmiar: 355.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Data: 2015-06-26 07:24:44 Rozmiar: 648k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 r.

Data: 2015-05-27 14:27:14 Rozmiar: 441.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 r.

Data: 2015-05-27 14:26:55 Rozmiar: 429.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2014 r.

Data: 2014-08-08 13:43:39 Rozmiar: 418.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.

Data: 2014-06-03 10:12:24 Rozmiar: 389.5k Format: .doc Pobierz

Informacja dotycząca finansów publicznych za 2013 rok

Data: 2014-06-02 11:10:38 Rozmiar: 727k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2013 r.

Data: 2014-06-02 11:09:50 Rozmiar: 416k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.

Data: 2013-10-30 13:28:00 Rozmiar: 401.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2013 r.

Data: 2013-07-31 07:51:35 Rozmiar: 391.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Data: 2013-06-05 12:26:12 Rozmiar: 151.77k Format: .zip Pobierz

•Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Data: 2013-06-05 12:24:43 Rozmiar: 192.27k Format: .zip Pobierz

•Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2012 rok

Data: 2013-06-05 08:39:35 Rozmiar: 681k Format: .doc Pobierz

•Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 r.

Data: 2013-05-16 11:59:53 Rozmiar: 366k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2007 r.

Data: 2007-09-11 08:13:05 Rozmiar: 506.01k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 14:34:51
Czas publikacji: 2007-07-12 14:45:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak