Działalność gospodarcza 

 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

 

Zgodnie z art.24 j ust.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości:

 

Pan Andrzej Król – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

1. Działalność gospodarcza – Nie prowadzi na terenie Miasta i Gminy Buk

2. Działalność gospodarcza małżonka – Nie dotyczy

3. Umowy cywilnoprawne małżonka zawarte z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy

    Buk – Nie dotyczy

4. Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Buk – Nie dotyczy

 

Buk, dnia 12 lutego 2008 roku

 
Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-02-12 10:20:50
Czas publikacji: 2008-02-12 10:20:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak