Petycje 

 
 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 870 ze zm.).

 

Rejestr petycji złożonych od dnia 6 kwietnia 2018 roku

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody
na ujawnienie danych)

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Uwagi

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie
w sprawie petycji

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego

petycję
o sposobie jej załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomienia -skan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Adam Szulc

Prezes Zarządu

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

07.05.2018

Inicjatywa – Walczmy
ze smogiem – Zmieniajmy Gminy
na Lepsze

 Treść petycji

05.06.2018

brak

 30.05.2018/
 05.06.2018

 

Treść odpowiedzi z 30.05.2018

Treść odpowiedzi z 5.06.2018

Przekazanie petycji według właściwości
w zakresie §1.5)

 

2.

Mieszkańcy ul. Sprotowej w Buku

03.07.2018

W sprawie przeprowadzenia remontu chodnika wzdłuż ul. Sportowej w Buku

Treść petycji

02.10.2018

     Odpowiedź  

3.

Adam Szulc, Prezes Zarządu - Szulc-Efekt Sp. z o.o.

28.09.2018

Program „Wzorowa Łazienka” dla Szkół Podstawowych

Treść petycji

28.12.2018

brak 28.09.2018 Odpowiedź  

4.

Mieszkańcy wsi Skrzynki

17.09.2018

Przeznaczenie działek pod tereny koncentracji przemysłu i usług

Treść petycji

Pismo przewodnie do petycji

17.12.2018

   18.12.2018 Odpowiedź  

5.

Mieszkańcy wsi Kalwy

21.09.2018

lokalizacja wieży telefonii komórkowej

Treść petycji

21.12.2018

   11.12.2018 Odpowiedź  

6.

Mieszkańcy Buku

25.09.2018

lokalizacja wieży telefonii komórkowej

Treść petycji

25.12.2018

   10.12.2018 Odpowiedź  

7.

Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o.o.

09.11.2018

elektronizacja zamówień publicznych

Treść petycji

09.02.2018

   05.02.2019 Odpowiedź  

 

 

 


 

 

                                                              Rejestr petycji złożonych do dnia 5 kwietnia 2018 roku

Lp.

Data
wpływu

Przedmiot petycji 

Podmiot
wnoszący

Termin
odpowiedzi
do dnia

Przebieg
postępowania

1.

09.05.2016 r.

Zaplanować proces wymiany systemów operacyjnych komputerów z Windows XP na systemy posiadające wsparcie producenta.

Osoba Prawna Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

8.08.2016 r.

 Odpowiedź

2.

 03.05.2016 r.

Petycja o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu schroniska dla psów w Buku

 

  Pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014, poz. 1195).

3.

21.10.2016 r.

Petycja: Umieszczenie na stronach internetowych banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 

  Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2011r. o petycjach (Dz.U. z 2014r. poz. 1195 ze.zm.) pozostawia się bez rozpatrzenia  albowiem nie spełnia ona wymogów formalnych wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy. 

4.

29.11.2016 r.

Petycja: Umieszczenie na stronach internetowych banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów komasowani.pl

  Odpowiedź 

5.

14.09.2017 r.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze

Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

  Przekazano podległym placówkom oświatowym

6.

05.12.2017 r.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze

Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

   Przekazano podległym placówkom oświatowym

7.

03.01.2018 r.

Petycja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej 41 w Buku

B&M Mościńscy sp.j.
ul. Wierzbowa 22
62-070 Dopiewo

   Odpowiedź

 

 

 

Załączniki

Zaplanować proces wymiany systemów operacyjnych komputerów z Windows XP na systemy posiadające wsparcie producenta.

Data: 2016-06-09 11:23:52 Rozmiar: 782.68k Format: .zip Pobierz

Odpowiedź

Data: 2016-06-09 11:24:18 Rozmiar: 471.64k Format: .pdf Pobierz

Petycja: Umieszczenie na stronach internetowych banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Data: 2016-11-15 11:12:44 Rozmiar: 805.97k Format: .pdf Pobierz

Petycja: Umieszczenie na stronach internetowych banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Data: 2016-12-16 07:23:56 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze

Data: 2017-09-14 13:15:51 Rozmiar: 143.87k Format: .docx Pobierz

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze

Data: 2017-12-06 14:47:26 Rozmiar: 143.87k Format: .docx Pobierz

Petycja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej 41 w Buku

Data: 2018-01-12 07:14:12 Rozmiar: 5.95M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycję

Data: 2018-02-01 13:26:15 Rozmiar: 175.07k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2016-06-09 11:21:58
Czas publikacji: 2019-02-05 13:53:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak