Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BUK

 

Lp.

POŁOŻENIE

Nr UCHWAŁY + UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH

TREŚĆ UCHWAŁY

PUBLIKACJA

01.

01a.

01b.

NIEPRUSZEWO

Tereny Aktywizacji Gospodarczej

„Park Przemysłowy Buk”

I

Nr XXVII/128/96

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 22 maja 1996r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie

Dz. Urz. Woj. Poznańskiego

Nr 18 poz.188

z 1996r.

Nr XLII/221/05

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 sierpnia 2005r.

Zmiany uchwały Nr XXVII/128/96 (jak wyżej)

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 145 poz. 4026 z 2005r.

Nr XIII/62/07

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zmiana uchwały Nr XXVII/128/96 (jak wyżej)

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 172 poz. 3758 z 2007r.

02.

02a.

02b.

BUK

Teren między

ul. Dworcową,

ul. Dobieżyńską i

ul. Kolejową

Nr XXVII/129/96

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 22 maja 1996r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Buku w rej. ul. Dworcowej i ul. Dobieżyńskiej

Dz. Urz. Woj. Poznańskiego

Nr 18 poz. 189

z 1996r.

Nr XXXVIII/238/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 24 kwietnia 2001 r.

 

Zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Buku w rejonie ulic Dworcowej i Dobieżyńskiej

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 47, poz. 778

z 2001 r.

Nr XL/249/09

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 czerwca 2009r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Buku w rejonie ulic Dworcowej i Dobieżyńskiej w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 1086/1 i 1086/3

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 180, poz. 3029 z 15.11.2009r.

03.

SZEWCE

Teren przy

ul. Bukowskiej

u z biegu z

ul. Podgórną

Nr XXXVIII/176/2000

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 sierpnia 2000r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Szewcach przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 32734 i nr 32707

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 65 poz. 876

z 2000r.

04.

04a.

04b.

04c.

BUK

Teren między

ul. Dworcową,

ul. Grodziską i

ul. Jana Pawła II - obwodnicą miasta

Nr XXX/185/2000

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 24 października 2000 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Grodziskiej

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 79 poz. 1056

z 2000 r.

Nr XXVIII/173/2008

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 sierpnia

2008 r.

Zmiana Uchwały Nr XXX/185/2000 (jak wyżej) W zakresie działki numer 728/80

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 173 poz. 2879 z 2008 r.

Nr XIX/143/2012

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 maja 2012 r.

ZMIANA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Grodziskiej w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 728/81

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Poz. 3019

z 03.07.2012 r.

Nr XXXVII/262/2017
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 26 września 2017 r.

ZMIANA Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej.

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6180
z 02.10.2017 r.

05.

05a.

NIEPRUSZEWO

Tereny Aktywizacji Gospodarczej między

ul. Poznańską, a

ul. Brzozową

„Park Przemysłowy Buk”

II

Nr XXXIII/209/2000

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 grudnia 2000r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie położonych pomiędzy drogą wojewódzką nr 307 a projektowaną drogą komunikacji wewnętrznej

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 4 poz. 43

z 2001 r.

Nr XLII/222/2005

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 sierpnia 2005r.

Zmiana Uchwały NrXXXIII/209/2000 (jak wyżej)

Dz. .Urz. .Woj.

Wielkopolskiego

Nr 145 poz. 4027

ż 2005 r.

06.

06a.

06b.

NIEPRUSZEWO

Tereny Aktywizacji Gospodarczej między autostradą A2, a drogą powiatową nr 2500P

„Park Przemysłowy Buk”

III

Nr XXXIX/242/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 maja 2001r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie – Gmina Buk

Dz. Urz. Woj.

Wielkopolskiego

Nr 67 poz. 1228

z 2001 r.

Nr XLII/223/2005

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 sierpnia

2005 r.

Zmiana Uchwały Nr XXXIX/242/2001(jak wyżej)

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 145 poz.4028

z 2005 r.

Nr XXXII/203/08

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 16 grudnia

2008 r.

Zmiana Uchwały Nr XXXIX/242/2001r. ( jak wyżej)

Dz..Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 29 poz. 456

z 24.02.2009 r.

07.

BUK

Teren Aktywizacji gospodarczej między

ul. Dobieżyńską, a ul. Przemysłową

Nr XLIV/274/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 listopada 2001 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu AG –aktywności gospodarczej obejmującego teren likwidowanego odcinka drogi lokalnej pomiędzy ul. Dobieżyńską a ul. Przemysłową w obszarze własności „Wavin Metalplast Buk Sp. .z o.o.̶

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151 poz. 3202 z 2001 r.

08.

WIELKA WIEŚ

Teren między

ul. Irysową,

ul. Kwiatową i

ul. Otuską

Nr XLVI/280/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 grudnia

2001 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wielka Wieś –gmina Buk

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 4, poz. 188,

z 2002 r.

09.

NIEPRUSZEWO

Teren między

ul. Brzozową,

ul. Poznańską i

ul. Żytnią

Nr XLVI/281/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 grudnia

2001 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami w Nieprszewie przy ul. Poznańskiej – gmina Buk

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 105, poz. 2624 z 2002 r.

10.

OTUSZ – JÓZEFOWO

Teren kruszywa naturalnego na Ozie Bukowsko-Mosińskim

Nr XLVI/282/2001

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 grudnia 2001r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Buk, w części dotyczącej wsi Otusz – teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego(działki ewidencyjne o numerach 160/1 i 160/2 – o łącznej powierzchni ca 14 ha, z pominięciem gruntów leśnych o powierzchni 1.07 ha

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 4, poz. 189

z 2002 r.

11.

11a.

WIELKA WIEŚ

Teren przy

ul. Otuskiej

Nr LV/322/2002

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 sierpnia 2002r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Wielka Wieś obszar działek nr 401/17- 401/26

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 118, poz. 3304 z 2002 r.

Nr XLVI/275/2009

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 października 2009 r.

ZMIANA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek nr 401/17 do 401/26 w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk,

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego

Nr 29, poz. 774

z 17.02.2010 r.

12.

OTUSZ

Teren na Hubach Otuskich

Nr VI/35/2003

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 stycznia 2003r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w Otuszu przy drodze gminnej Nr 32 010 (Huby Otuskie)

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 30, poz. 568

z 28.02.2003 r.

13.

DOBRA / SZNYFIN

Tereny pod zalesienie

Nr VIII/43/2003

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 25 lutego 2003r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Dobrej przy drodze gminnej nr 158 w sąsiedztwie wsi Sznyfin na obszarze działki o nr ewidencyjnym 94

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskie

Nr 37, poz. 724

z 2003 r.

14.

BUK

Teren przy ul. Mury

 

DLA CAŁEGO OBSZARU UCHWALONO NOWY PLAN, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ POD POZ. 30.

Nr VIII/44/2003

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 25 lutego 2003r.

UCHWAŁA NIEOBOWIĄZUJĄCA (ARCHWIWALNA)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Mury obejmującego działkę nr 411 oraz część działki nr 405 stanowiącej ulicę na długości przylegającej do działki nr 411

UCHWAŁA NIEOBOWIĄZUJĄCA (ARCHWIWALNA)

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 37, poz. 725

z 2003 r.

15.

CIEŚLE

Teren kruszywa naturalnego – etap I większy

Nr X/53/2003

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 17 kwietnia 2003r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Buk, w części dotyczącej wsi Cieśle – teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (fragment dział-ki ewidencyjnej nr 41/3

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 82, poz. 1581

z 2003 r.

16.

16a.

BUK

Teren między

ul. Dworcową, torami kolejowymi,  drogą do Szewc i rzeką Trupiną

Nr XXII/149/08

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 25 marca 2008r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 126, poz. 2305 z 05.08.2008r.

XV/114/2012

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 31 stycznia

2012 r.

ZMIANA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Poz. 1345

z 13.03.2012 r.

17.

 

17a.

WIELKA WIEŚ

Teren między

ul. Otuską,

ul. Storczykową i

ul. Różną

NR XXVIII/174/08

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 sierpnia 2008r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Otuskiej, Storczykowej i Różanej

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 174 poz. 2900

z 20.10.2008 r.

Nr XXXIX/290/2014

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 stycznia

2014 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Otuskiej, Storczykowej i Różanej

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego

Poz. 1283

z 27.02.2014 r.

18.

NIEPRUSZEWO

Teren w sąsiedztwie plaży nad Jeziorem Niepruszewskim przy

ul. Poznańskiej

Nr XXVIII/172/08

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 sierpnia 2008r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Niepruszewie przy ul. Poznańskiej

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 174 poz. 2899

z 20.10.2008 r.

19.

BUK / WIELKA WIEŚ

Teren przy

ul. Storczykowej i

ul. Różanej

Nr XXXII/202/2008

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 16 grudnia 2008r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Storczykowej i Różanej

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 290

z 10.02.2009 r.

20.

20a.

 

 

 

WIELKA WIEŚ

Teren przy
ul. Świętego Rocha

 

 

 

Nr XLVI/280/2009
Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 24 listopada 2009 r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Świętego Rocha

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 50 poz. 1151

z 16.03.2010 r.

Nr XXXVI/251/2017
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 sierpnia
2017 r.

 

ZMIANA Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego Rocha.

 

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 5686
z 01.09.2017 r.

 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności §2 pkt 5 uchwały Nr XXXVI/251/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6326
z 04.10.2017 r.

21.

CIEŚLE

Teren kruszywa naturalnego – etap II

mniejszy

Nr XLVII/290/2009
Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 grudnia

2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego fragment działki nr ewid. 41/3 obręb Cieśle

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 49 poz. 1129

z 15.03.2010 r.

22.

WIELKA WIEŚ
Teren przy

ul. Kwiatowej, Otuskiej i obwodnica miasta Buku

Nr LV/355/2010

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 31 sierpnia

2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Kwiatowej, Otuskiej i obwodnicy miasta Buk

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 224, poz. 4115 z  09.11.2010 r.

23.

WIELKA WIEŚ

Teren między

ul. Mickiewicza, a
obwodnicą miasta Buku

Nr LV/354/2010

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 31 sierpnia

2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 234, poz. 4386 z 24.11.2010 r.

24.

NIEPRUSZEWO Teren między

ul. Jarzębinową, a

ul. Poznańską

Nr VI/34/2011

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 marca

2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w Niepruszewie – działki o numerze ewidencyjnym 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/3, 119

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 149, poz. 2411 z 30.05.2011 r.

25.

BUK

Teren przy

ul. Przemysłowej

Nr VI/35/2011

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 marca

2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Buk, przy ul. Przemysłowej, działki o numerach ewidencyjnych 1140 i 1141

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 149, poz. 2412 z 30.05.2011 r.

26.

NIEPRUSZEWO
Teren u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 307 z węzłem autostradowym Buk

Nr VII/45/2011

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 10 maja 2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych położonych w Niepruszewie – działka o numerze ewidencyjnym 246/2

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 197, poz. 3109 z 13.07.2011 r.

27.

NIEPRUSZEWO

Teren po północnej stronie węzła autostradowego Buk

Nr XIV/109/2011

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 grudnia

2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Niepruszewo, działki o numerach ewidencyjnych 244/2 i 243/2

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Poz. 790

z 06.02.2012 r.

28.

WIELKA WIEŚ

Teren przy ul. Jana Pawła II

(obwodnicy miasta Buku)

Nr XXV/180/2012

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 października 2012 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Poz. 6099

z 12.12.2012 r.

29.

NIEPRUSZEWO

Teren ogródków działkowych przy

ul. Szkolnej,

ul. Żytniej i drodze powiatowej

Nr XXXI/221/2013 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Niepruszewo, między ulica Żytnią i Szkolną, a drogą powiatową numer 2500P

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego

Poz. 3792

z 04.06.2013 r.

30.

BUK

Teren przy ul. Mury

 

Nr XLIV/316/2014

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ul. Mury

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego

Poz. 4555

z 18.08.2014 r.

31.

DOBIEŻYN

Tereny przy dworcu kolejowym

Nr XXVII/180/2016

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 listopada 2016 r.

 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Buk.

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego

Poz. 7896

z 13.12.2016 r.

32.

 

BUK

Tereny pomiędzy ulicami Dobieżyńską, Otuską i Mickiewicza

 

Nr XLI/296/2018
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 30 stycznia
2018 r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską

Dz. U. Woj. Wielkopolskiego
Poz. 1463
z 13.02.2018 r.

 
 

Załączniki

Zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Buku w rejonie ulic Dworcowej i Dobieżyńskiej

Data: 2013-11-27 14:21:14 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2010-03-01 09:34:31
Czas publikacji: 2018-03-13 11:31:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak