Petycje 

 
 

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195).

 

ROK 2016

Lp.

Data
wpływu

Przedmiot petycji 

Podmiot
wnoszący

Termin
odpowiedzi
do dnia

Przebieg
postępowania

 

1.

 

03.06.2016r.

Petycja o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu schroniska dla psów w Buku

   

-

Pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014, poz. 1195).

2.

14.06.2016r.

Petycja w sprawie zaniechania planów likwidacji przytuliska w Buku i przeniesienia zwierząt do międzygminnego schroniska dla psów w Posadówku

 

14.09.2016r.

 Odpowiedź

ROK 2017

Lp.

Data
wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot
wnoszący

Termin
odpowiedzi
do dnia

Przebieg
postępowania

1.

25.04.2017r.

Dofinansowanie miejsc opieki dzieci do lat 3 w żłobku "Pluszak" od września 2017 roku.

Rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Buk

24.07.2017r.

1. Przekazanie do Komisji Rewizyjnej

2. Odpowiedź

 

 

 

Załączniki

Odpowiedź na petycję w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku

Data: 2017-06-13 13:19:48 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

Petycja dotycząca dofinansowania pobytu dzieci w żłobku od września 2017 roku.

Data: 2017-04-27 11:11:28 Rozmiar: 442.01k Format: .pdf Pobierz

Przekazanie do Komisji Rewizyjnej

Data: 2017-05-10 09:52:23 Rozmiar: 271.72k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź

Data: 2017-05-10 10:02:59 Rozmiar: 545.78k Format: .pdf Pobierz

Petycja w sprawie zaniechania planów likwidacji przytuliska w Buku i przeniesienia zwierząt do międzygminnego schroniska dla psów w Posadówku

Data: 2016-06-16 14:39:34 Rozmiar: 747.29k Format: .pdf Pobierz

Petycja o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu schroniska dla psów w Buku

Data: 2016-06-16 14:39:07 Rozmiar: 50.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominik Nawrocki
Czas wytworzenia: 2016-06-16 08:13:13
Czas publikacji: 2017-06-13 13:42:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak