Rejestr zarządzeń kierownika (archiwalny) 

 

 

 

Załączniki

Zasady dokonywania zwrotu kosztów za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego na 2017 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 651.76k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2016r.

Data: Brak danych Rozmiar: 283.85k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2017r.

Data: Brak danych Rozmiar: 287.06k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku na 2013 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 253.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2017r.

Data: Brak danych Rozmiar: 103.39k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 690.5k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2017r.

Data: Brak danych Rozmiar: 277.13k Format: .pdf Pobierz

Zmiana regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 123.26k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

Powołanie komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2017 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 232.25k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 26.47k Format: .docx Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 485.36k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2016r.

Data: Brak danych Rozmiar: 233.25k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 727.83k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 734.94k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2016r.

Data: Brak danych Rozmiar: 180.8k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i gminy Buk z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 259.5k Format: .doc Pobierz

Wprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Buk Kodeksu etycznego określającego zasady postepowania pracowników

Data: Brak danych Rozmiar: 127.72k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2011r.

Data: Brak danych Rozmiar: 303.63k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2012r.

Data: Brak danych Rozmiar: 285.61k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2013r.

Data: Brak danych Rozmiar: 276.47k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 1018.29k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 786.33k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 33.72k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 786.33k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie Pogotowia Kasowego na 2012 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 411.27k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2012r.

Data: Brak danych Rozmiar: 281.99k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku na 2016 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 41.5k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 475.94k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2016r.

Data: Brak danych Rozmiar: 186.72k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego

Data: Brak danych Rozmiar: 77.31k Format: .jpeg Pobierz

Powołanie komisji ds. przeprowadzenia rekrutacji pracowników w UMiG Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 138k Format: .zip Pobierz

Ustalenia za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2007 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 71.03k Format: .jpeg Pobierz

Ustalenia za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2007 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 79.87k Format: .jpeg Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Ustalenie ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnionego do powszechnego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Ustalenie instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Data: Brak danych Rozmiar: 12.53k Format: .zip Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego na 2013 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 525.99k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie regulaminu pracy w UMiG w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 1.35M Format: .zip Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 217.71k Format: .pdf Pobierz

Powierzenie zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Buk prowadzenia niektórych spraw Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 250.61k Format: .zip Pobierz

Ustalenie za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2008r.

Data: Brak danych Rozmiar: 75.2k Format: .jpeg Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2007 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 71.14k Format: .jpeg Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników UMiG Buk na 2008r.

Data: Brak danych Rozmiar: 69.37k Format: .jpeg Pobierz

Ustalenie regulaminu premiowania w UMiG w Buku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz warunki przyznawania i wypłacania premii

Data: Brak danych Rozmiar: 131.65k Format: .jpeg Pobierz

W sprawie ustalenia pogotowia kasowego

Data: Brak danych Rozmiar: 65.36k Format: .jpeg Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2015r.

Data: Brak danych Rozmiar: 186.84k Format: .pdf Pobierz

Wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD

Data: Brak danych Rozmiar: 242.2k Format: .zip Pobierz

Powołanie komisji ds. przeprowadzenia rekrutacji pracowników w UMiG Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 160.07k Format: .zip Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2013r.

Data: Brak danych Rozmiar: 278.24k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Nieodpłatne przekazanie wycofanego z eksploatacji samochodu marki Fiat Ducato

Data: Brak danych Rozmiar: 257.88k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, oraz pracowników samorządowych mianowanych, zatrudnionych na stanowiska

Data: Brak danych Rozmiar: 1.33M Format: .zip Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2012r.

Data: Brak danych Rozmiar: 304.2k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji do spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 26.44k Format: .docx Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 484.14k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia nr 10/2014 Burmistrza Miasta i gminy Buk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 260.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2014.

Data: Brak danych Rozmiar: 182.84k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego na 2015 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 373.45k Format: .pdf Pobierz

Zmiana zarządzenia nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 368.34k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2014 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 182.92k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2012r.

Data: Brak danych Rozmiar: 280.47k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2015r.

Data: Brak danych Rozmiar: 199.23k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie Pogotowia Kasowego na 2018 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 250.91k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2010 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 13.08k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2010r.

Data: Brak danych Rozmiar: 13.48k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 478.76k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu urlopów pracowniczych na 2007 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 95.64k Format: .jpeg Pobierz

Zapewnienie uroczystej formy ceremoniału związanego z zawarciem związku małżeńskiego oraz innych uroczystości przewidzianych w obowiązujących przepisach, ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Buku, na których ceremoniał ten wymaga używania przez pracowników odzieży i obuwia reprezentacyjnego, określenia rodzajów tej odzieży i obuwia ,przewidzianego okresu jej używania oraz ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia reprezentacyjnego ,a także warunków i terminów jego wypłacania

Data: Brak danych Rozmiar: 60.44k Format: .pdf Pobierz

Powierzenie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Buk prowadzenia niektórych spraw Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 45.52k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego

Data: Brak danych Rozmiar: 11.86k Format: .pdf Pobierz

Ustalenia czasookresu użytkowania opraw okularów korygujących wzrok

Data: Brak danych Rozmiar: 24.39k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie funduszu nagród na 2011 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 17.17k Format: .pdf Pobierz

Wyboru systemu czynności kancelaryjnych przez Urząd Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 17.75k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2011r.

Data: Brak danych Rozmiar: 12.47k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2010r.

Data: Brak danych Rozmiar: 12.98k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2011 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 12.89k Format: .pdf Pobierz

Wprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcji przeciwpożarowych

Data: Brak danych Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku na 2015 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 651.76k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie wysokości funduszu nagród na 2010 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2009r.

Data: Brak danych Rozmiar: 13.2k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 205.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie za ekwiwalentnym odpracowaniem dni wolnych od pracy w 2009r.

Data: Brak danych Rozmiar: 194.79k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego na 2016 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 444.34k Format: .pdf Pobierz

Polityka Zarządzania Ryzykiem

Data: Brak danych Rozmiar: 502.73k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2017r.

Data: Brak danych Rozmiar: 89.2k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2018 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 102.74k Format: .pdf Pobierz

Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 316k Format: .doc Pobierz

Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 86.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie czasookresu użytkowania opraw okularów korygujących wzrok

Data: Brak danych Rozmiar: 141.75k Format: .pdf Pobierz

W sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku na 2017 rok.

Data: Brak danych Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2017

Data: Brak danych Rozmiar: 106.2k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2010 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 17.45k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2008r.

Data: Brak danych Rozmiar: 139.27k Format: .jpeg Pobierz

Ustalenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 138.5k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie rocznego planu kontroli w urzędzie Miasta i Gminy w Buku na 2014 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

Określenie standardów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Buk oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 22.1k Format: .docx Pobierz

Powołanie Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie pogotowia kasowego na 2014 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2016r.

Data: Brak danych Rozmiar: 658.63k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2014r.

Data: Brak danych Rozmiar: 211.7k Format: .pdf Pobierz

Wprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Ustalenie dnia wolnego od pracy w 2014r.

Data: Brak danych Rozmiar: 285.96k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2015r.

Data: Brak danych Rozmiar: 205.78k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2015r.

Data: Brak danych Rozmiar: 210.53k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 258k Format: .doc Pobierz

Powołanie Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Data: Brak danych Rozmiar: 13.23k Format: .docx Pobierz

Powołanie Komisji Socjalnej

Data: Brak danych Rozmiar: 13.72k Format: .docx Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2014r.

Data: Brak danych Rozmiar: 258.85k Format: .pdf Pobierz

Powierzenie Sekretarzowi Miasta i Gminy Buk prowadzenia niektórych spraw Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 256.01k Format: .pdf Pobierz

Zatwierdzenie planu wykorzystania urlopu zaległego za 2013r.

Data: Brak danych Rozmiar: 262.07k Format: .pdf Pobierz

Zmiana Zarządzenia nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 69.67k Format: .zip Pobierz

Ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r.

Data: Brak danych Rozmiar: 107.55k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Ustalenie wysokości funduszu nagród na 2009r.

Data: Brak danych Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zmiana Zarządzenia Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 81.5k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2014r.

Data: Brak danych Rozmiar: 265.41k Format: .pdf Pobierz

zarządz. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej - ds. budownictwa i urbanistyki

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2018r.

Data: Brak danych Rozmiar: 107.47k Format: .pdf Pobierz

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 232.88k Format: .pdf Pobierz

Ustalenie należności przysługujących pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Buk z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej poza granicami administracyjnymi miasta i gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

Sposób i tryb dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach w urzędzie Miasta i Gminy w Buku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Buk

Data: Brak danych Rozmiar: 1.18M Format: .zip Pobierz

Zatwierdzenie rocznego limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk w 2009 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Wyznaczenie osoby do załatwiania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Buk czynności z zakresu prawa pracy

Data: Brak danych Rozmiar: 185.52k Format: .zip Pobierz

Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Data: Brak danych Rozmiar: 750.33k Format: .zip Pobierz

Zatwierdzenie planu urlopów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2009r.

Data: Brak danych Rozmiar: 140.79k Format: .jpeg Pobierz

Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-03-04 12:05:03
Czas publikacji: 2018-07-24 13:35:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak