Ochotnicza Straż Pożarna 

 
 

Ewentualne zagrożenia występujące na terenie Miasta i Gminy Buk

Zapewnienie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu należy do zadań własnych samorządów i ich organów.

 

         Na terenie miasta i gminy Buk mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia, do których zaliczamy:

 

- zagrożenia pożarowe,

- zagrożenia komunikacyjne,

- zagrożenie powodziowe,

- zagrożenia budowlane,

- zagrożenia substancjami chemicznymi.

   

Zagrożenie pożarowe spowodowane jest między innymi przez:

 

- palną konstrukcję dachów, poddaszy i strychów,

- zwartą zabudowę w centrum miasta, brak wydzieleń przeciwpożarowych pomiędzy 

   budynkami,

- brak możliwości lub utrudniony dojazd do wielu obiektów,

- w zależności od sytuacji meteorologicznej wzrasta zagrożenie na terenach rolniczych i leśnych.

 

Zagrożenia komunikacyjne spowodowane są bardzo dynamicznym wzrostem transportu kołowego. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:

  

          - szlak kolejowy Moskwa - Berlin

          - szlaki drogowe Poznań - Nowy Tomyśl - droga woj. nr 307

                                  Stęszew - Buk - Duszniki - droga woj. nr 306

          - odcinek autostrady A-2.

 

Zagrożenie powodziowe - lokalne wylewy rzeki Mogilnicy powodować mogą zalania i podtopienia zabudowań mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wsi Wiktorowo oraz pól uprawnych wsi Wiktorowo i Pawłówko.

 

Zagrożenia budowlane mogą występować w przypadkach:

 

- zawaleń budynków w wyniku pożarów,

- wybuchu instalacji gazowej w obiektach, budynkach,

-    obsunięcia się ścian elementów konstrukcyjnych w wyniku prowadzenia prac budowlano- remontowych.

 

Zagrożenia substancjami chemicznymi

 - związane z komunikacją i przewożeniem materiałów i substancji niebezpiecznych magistralą kolejową Moskwa - Berlin oraz szlakami drogowymi autostrada A2 i drogi wojewódzkie nr 307 i 306.

 - występujące w zakładach produkcyjnych w szczególności na terenach AG w Niepruszewie. 

 

Potencjał do walki z zagrożeniami na terenie Miasta i Gminy Buk

 

Bezpieczeństwo pożarowe Gminy Buk jest oparte o sieć Ochotniczych Straży Pożarnych działających w następujących miejscowościach:

 

- Ochotnicza straż Pożarna w Buku, ul. Grodziska 13

   Typ S-4

         GBA MAN                                PF  319 01

         GBA Mercedes 005                   PF  319 02

         6 CBA Star 266                       PF  319 03

         SD – 30 IVECO - Magirus           PF  319 04

         Sop Volkswagen T 4                PF 319 05

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Niepruszewie, ul. Starowiejska

   Typ S-2

                   GBA Star 244        PF  317 01

                   GBA Mercedes       PF 317 02

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach, ul. Bukowska

   Typ S-2

                  GBA Mercedes          PF 317 05

                  GLBA Ford Transit     PF 317 06

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dakowych Suchych

   Typ S-1

                  GBA  DAF         PF 317 10

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieżynie, ul. Powstańców Wielkopolskich

   Typ S-1

                   GLBA Ford Transit        PF 317 15

 

- Ochotnicza Straż pożarna w Otuszu

   Typ S-1

                   GLBA  Ford Transit        PF 317 20

 

 

Jednostka OSP Buk od 2000r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

 

Działające jednostki wyposażone są w :

 

- 6 średnich samochodów gaśniczych o łącznej pojemności 15300 l wody w zbiornikach,

- 1 ciężki samochód gaśniczy o pojemności 5000 l wody,

- 1 samochód autodrabina mechaniczna - 30 m wysuwu,

- 2 lekkie samochody gaśnicze wyposażone w motopompy,

- 8 agregatów prądotwórczych,

- 2 zestawy ratownictwa drogowego Holmatro, Weber

- 1 zestaw poduszek ciśnieniowych,

- 7 pilarek spalinowych do drewna,

- 3 piły spalinowe do cięcia betonu i stali,

- 12 radiotelefonów samochodowych,

- radiotelefony nasobne

oraz inny sprzęt pożarniczy, pomocniczy, pozwalający na prowadzenie akcji gaśniczych i ratowniczych likwidujących skutki różnego rodzaju awarii.

 

Liczba odwiedzin : 333
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-11 12:32:45
Czas publikacji: 2015-11-04 09:29:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak