EPUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza 

 
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miasta i Gminy w Buku

 

Profil zaufany 

 


Profil zaufany jest potrzebny do podpisywania spraw załatwianych w ePUAP.

W Urzędzie Miasta i Gminy Buk (w Punkcie Obsługi Interesanta) można potwierdzać profil zaufany. Można nim podpisywać m.in. dokumenty w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dzięki profilowi zaufanemu każdy może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Jak zdobyć profil?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Możemy się w tej sprawie udać do Urzędu Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1  (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem ( należy zabrać ze sobą dowód osobisty), który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Profil zaufany traci swoją ważność po trzech latach.

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Buk na platformie EPUAP: /73lj9v0vjc/skrytka
Adres platformy EPUAP: http://epuap.gov.pl/

 


 

 


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie EPUAP;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do sekretariatu UMiG Buk pok. nr 31 przy ul. Ratuszowej 1 w  Buku na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. ODT
 3. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Liczba odwiedzin : 1085
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2008-05-06 10:47:22
Czas publikacji: 2018-06-15 14:41:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak