Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. 

 
 

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
o g ł a s z a 


otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  poniżej wymienionych zadań publicznych, które mieszczą się w uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Buk priorytetach na 2011 r.

 

Załączniki

Wyniki - Priorytet II, Zadanie 2 (festyny)

Data: 2011-03-15 11:09:55 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Wyniki - Priorytet IV, Zadanie 1 (wypoczynek letni)

Data: 2011-03-15 11:09:19 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Priorytet III Zadania Nr 5 i Nr 6

Data: 2011-02-14 13:27:07 Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Priorytet IV Zadania Nr 2 - Wyniki

Data: 2011-02-14 13:26:20 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Priorytet VI Zadanie Nr 1 - Wyniki

Data: 2011-02-14 13:25:35 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Priorytet II. Zadania Nr 1 i 2 - Wyniki

Data: 2011-01-13 14:25:29 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Priorytet III. Zadania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, - Wyniki

Data: 2011-01-03 08:13:10 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

Priorytet V- wyniki konkursu

Data: 2010-12-30 10:23:26 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o konkursie - Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/2010

Data: 2010-11-24 14:57:10 Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 139/2010 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Data: 2010-11-24 14:29:21 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Priorytet I, Zadania nr 1 i 2 - Wyniki

Data: 2011-01-14 09:11:18 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Hubert Wejmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2010-11-24 14:27:46
Czas publikacji: 2011-03-25 11:54:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak