Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Priorytetu III Zadanie 3. w 2011 r. 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk  o g ł a s z a  otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  poniżej wymienionych zadań publicznych, które mieszczą się w uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Buk priorytetach na 2011 r.
 

Priorytet III: "Kultura fizyczna, sport – upowszechnienie działalności i rozwój dziecięcych, młodzieżowych klubów sportowych, sekcji sportowych. Organizacja imprez i spotkań rekreacyjnych”.

Zadanie 3. Organizacja treningów, innych przygotowań i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych karate dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia włącznie, zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Buk.

 

Załączniki

Wyniki - Protokół - Priorytet III, Zadanie 3.

Data: 2011-04-29 12:24:23 Rozmiar: 17.31k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w ramach Priorytetu III Zadanie 3. (karate)

Data: 2011-03-25 11:57:38 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie o konkursie - Priorytet III Zadanie 3. (karate)

Data: 2011-03-25 11:56:47 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Hubert Wejmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2011-03-25 11:53:42
Czas publikacji: 2011-03-25 11:53:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak