Tryb uproszczony - Bukowskie Towarzystwo Amazonki 

 
 

SOO.524.9.2011                                                              Buk, 28 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.), publikuje się na stronie internetowej www.buk.gmina.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku ofertę realizacji zadania publicznego zgłoszoną w dniu 21 czerwca br. przez Bukowskie Towarzystwo Amazonki.

  Na podstawie art. 19a ust 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.) każdy może wnieść uwagi do oferty w terminie 7 dni. 

                                                                      
                                                                            /-/ Stanisław Filipiak
                                                                                Burmistrz MiG Buk

 

Załączniki

Oferta Bukowskiego Towarzystwa Amazonki

Data: 2011-06-29 13:06:56 Rozmiar: 882.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Hubert Wejmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2011-06-29 13:05:03
Czas publikacji: 2011-06-29 13:05:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak