Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 r. - Priorytet III, Zadanie Nr 2. 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

 o g ł a s z a 

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  poniżej wymienionych zadań publicznych, które mieszczą się w uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Buk priorytetach na 2012 r.
(Priorytet III, Zadanie Nr 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży)

 

Załączniki

Wyniki konkursu - (Wypoczynek letni dzieci i młodzieży)

Data: 2012-06-06 14:00:21 Rozmiar: 23.38k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o konkursie ofert

Data: 2012-05-07 14:01:37 Rozmiar: 20.64k Format: .docx Pobierz

Zarządzenie o konkursie ofert

Data: 2012-05-07 14:00:48 Rozmiar: 15.74k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku

Data: 2012-05-07 14:00:11 Rozmiar: 10.69k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Hubert Wejmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Hubert Wejmann
Czas wytworzenia: 2012-05-07 13:21:20
Czas publikacji: 2012-05-07 13:59:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak