1 sierpnia 2003 - 9 lipca 2003 

 
 
1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Zadania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Zmieniono informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Zadania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Zmieniono informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 sierpnia 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Nazwa i dane adresowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Sportu i Rekreacji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 lipca 2003: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Zadania Gminnego Zespołu Reagowania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

22 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Świetlica soc. - ośw. majątkowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 lipca 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Finansowo - Budżetowy"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Referat Finansowo - Budżetowy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 lipca 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 lipca 2003: Dział: "../Struktura organizacyjna/Referat Finansowo - Budżetowy"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Referat Finansowo - Budżetowy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Nazwa, dane adresowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Podstawy prawne działania"; Wiadomość: "Podstawy prawne działania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone w bibliotece"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone w bibliotece"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone w bibliotece"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Stałe działania realizowane przez bibliotekę i kino"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Stałe działania realizowane przez bibliotekę i kino"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Biblioteki i Kina Miasta i Gminny Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Biblioteki i Kina Miasta i Gminny Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Biblioteki i Kina Miasta i Gminny Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 lipca 2003: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Nazwa, dane adresowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 lipca 2003: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)"; Wiadomość: "Rady sołeckie - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2002/2003 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2002/2003 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2002/2003 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 lipca 2003: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 lipca 2003: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 lipca 2003: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 lipca 2003: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Dane adresowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 lipca 2003: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Stałe działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 lipca 2003: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Stałe działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ( Dodano nową informację - ); Osoba odpowiedzialna: admin admin 

Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:13:58
Czas publikacji: 2007-07-13 12:13:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak