3 marca 2005 - 18 maja 2005 

 
 
18 maja 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Informacja o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenia majątkowe radnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

13 maja 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

13 maja 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2002/2006 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Przedszkola/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Buku wg stanu na dzień 31.12.2004r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe – Dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Gimnazja/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum im.pułk.Kazimierza Zenktelera w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

10 maja 2005: Dział: "../Zakład Komunalny/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieżynie wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niepruszewie wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otuszu wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Szkoły Zawodowe/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

9 maja 2005: Dział: "../Burmistrz/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 kwietnia 2005: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2005 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2002/2006 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Godziny przyjęć Przewodniczącego Rady"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 kwietnia 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 marca 2005: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2002/2006 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 marca 2005: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2005 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 marca 2005: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

8 marca 2005: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

8 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

8 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2005 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

3 marca 2005: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:23:25
Czas publikacji: 2007-07-13 12:23:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak