20 kwietnia 2006 - 6 czerwca 2006 

 
 
6 czerwca 2006: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2006 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 czerwca 2006: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 czerwca 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2006 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 czerwca 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2006 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 czerwca 2006: Dział: "../Szkoły Zawodowe/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Szkoła Zawodowa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

5 czerwca 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2002/2006 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

2 czerwca 2006: Dział: "../Burmistrz/Sprawozdania z wykonania budżetu"; Wiadomość: "Sprawozdania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

2 czerwca 2006: Dział: "../Burmistrz/Sprawozdania z wykonania budżetu"; Wiadomość: "Sprawozdania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 maja 2006: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 maja 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 maja 2006: Dział: "../Burmistrz/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

17 maja 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Informacja o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenia majątkowe radnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

17 maja 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Zakład Komunalny/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe – Dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Zawodowe/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Gimnazja/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum im.pułk.Kazimierza Zenktelera w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieżynie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niepruszewie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otuszu wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Przedszkola/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Buku wg stanu na dzień 31.12.2005r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2006: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

12 maja 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Finanse publiczne, budżet"; Wiadomość: "Sprawozdania za 2005 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

5 maja 2006: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Protokół z kontroli problemowej w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

5 maja 2006: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Protokół z kontroli problemowej w zakresie zgodności z prawem zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

5 maja 2006: Dział: "../Burmistrz/Sprawozdania z wykonania budżetu"; Wiadomość: "Sprawozdania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

26 kwietnia 2006: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 kwietnia 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Stanowiska w sprawach publicznych"; Wiadomość: "Stanowiska Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 kwietnia 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2006 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 kwietnia 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Programy realizacji zadań publicznych"; Wiadomość: "Programy realizacji zadań publicznych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 kwietnia 2006: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2006 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

20 kwietnia 2006: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2002/2006 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin 

Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:29:56
Czas publikacji: 2007-07-13 12:29:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak