17 stycznia 2007 - 5 marca 2007 

 
 
5 marca 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Działalność gospodarcza Radnych"; Wiadomość: "Działalność gospodarcza,umowy cywilnoprawne i zatrudnienie współmałżonków"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

1 marca 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje o środowisku"; Wiadomość: "Publicznie Dostępny Wykaz Danych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 lutego 2007: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)"; Wiadomość: "Rady sołeckie - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 lutego 2007: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)"; Wiadomość: "Informacja z przebiegu i wyników wyborów sołtysów wsi oraz rad sołeckich na Kadencję 2006 – 2010 "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 lutego 2007: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)"; Wiadomość: "Rady sołeckie - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

28 lutego 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje o środowisku"; Wiadomość: "Publicznie Dostępny Wykaz Danych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

27 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2002-2006"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

26 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

23 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2007 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

22 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

21 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2006 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

19 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 lutego 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

13 lutego 2007: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

13 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Kontakt z radnymi"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 lutego 2007: Dział: "../Majątek publiczny/Dług publiczny"; Wiadomość: "Dług Publiczny"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2007 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2007 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

6 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2006/2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

2 lutego 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

2 lutego 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Działalność gospodarcza Radnych"; Wiadomość: "Działalność gospodarcza,umowy cywilnoprawne i zatrudnienie współmałżonków"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 stycznia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Działalność gospodarcza Radnych"; Wiadomość: "Działalność gospodarcza,umowy cywilnoprawne i zatrudnienie współmałżonków"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

31 stycznia 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

29 stycznia 2007: Dział: "../Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

26 stycznia 2007: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Nazwa, dane adresowe"; Wiadomość: "Komórki organizacyjne UMiG Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

26 stycznia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 stycznia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Teksty uchwał Rady Miasta i Gminy Buk 2006 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

23 stycznia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

19 stycznia 2007: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2006 rok (51-82)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

19 stycznia 2007: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2006 rok (51-82)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 stycznia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

17 stycznia 2007: Dział: "../Burmistrz/Rejestr zarządzeń"; Wiadomość: "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Buk 2007 rok (1-50)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin 

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:32:22
Czas publikacji: 2007-07-13 12:32:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak