19 kwietnia 2007 - 28 maja 2007 

 
 
28 maja 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontrola działalności"; Wiadomość: "Kontrola działalności - kadencja 2006-2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 maja 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

25 maja 2007: Dział: "../Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/Działalność gospodarcza kierownictwa gminy"; Wiadomość: "Działalność gospodarcza kierownictwa gminy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

24 maja 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

23 maja 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

18 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

17 maja 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Posiedzenia komisji"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Ośrodek Sportu i Rekreacji/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Zakład Komunalny/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Biblioteki Publiczne/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe – Dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Zawodowe/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Przedszkola/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Buku wg stanu na dzień 31.12.2006r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otuszu wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niepruszewie wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieżynie wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Szkoły Podstawowe/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otuszu wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

16 maja 2007: Dział: "../Gimnazja/Informacje o stanie majatkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum im.pułk.Kazimierza Zenktelera w Buku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Urząd Miasta i Gminy/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Informacje o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Buk wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Zadania Gminnego Zespołu Reagowania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

15 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Zadania Gminnego Zespołu Reagowania"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Roczne plany pracy GZR"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Protokoły z posiedzeń GZR"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Zarządzanie kryzysowe"; Wiadomość: "Zarządzenie głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ptasiej grypy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Strategia"; Wiadomość: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w MiG Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Procedury realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Ośrodek Pomocy Społecznej/Zadania, procedury, ewidencje"; Wiadomość: "Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

14 maja 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Informacja o stanie majątkowym"; Wiadomość: "Oświadczenia majątkowe radnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

4 maja 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Rejestr uchwał Rady"; Wiadomość: "Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk, kadencja 2006/2010"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

4 maja 2007: Dział: "../Burmistrz/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Informacja nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych czynności, wydanych Zarządzeniach, Decyzjach, Opiniach, Postanowieniach"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

23 kwietnia 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

20 kwietnia 2007: Dział: "../Burmistrz/Projektowanie aktów normatywnych"; Wiadomość: "Projekty uchwał"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

20 kwietnia 2007: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Oferty pracy"; Wiadomość: "Oferty pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin

19 kwietnia 2007: Dział: "../Rada Miasta i Gminy/Kontakty z mieszkańcami"; Wiadomość: "Sesje Rady Miasta i Gminy Buk"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: admin admin 

Liczba odwiedzin : 23
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:33:47
Czas publikacji: 2007-07-13 12:33:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak