Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami oraz Program oczyszczania z azbestu, PGN 

 
 

Program oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2032.

 

 


 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024.

 

 


 

 


 

 


 

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk za lata 2011 - 2012

 


 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017–2020.


 

Projekt aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na Lata 2013-2016 z perspektą na lata 2017-2020


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o opracowaniu projektu aktualizacji: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013 -2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020


Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
UWAGA!
Niektóre pliki skompresowane w formacie ZIP. Program do rozpakowania można pobrać ze strony: http://www.winzip.com/
 

Załączniki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Buk

Data: 2016-01-13 12:31:10 Rozmiar: 4.87M Format: .zip Pobierz

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk za lata 2009–2010

Data: 2011-09-09 07:49:50 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032

Data: 2009-03-27 08:17:34 Rozmiar: 1.07M Format: .zip Pobierz

Odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji: Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016

Data: 2009-09-04 07:08:26 Rozmiar: 47k Format: .pdf Pobierz

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Buk na lata 2009– 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016

Data: 2009-11-19 09:18:32 Rozmiar: 1.67M Format: .zip Pobierz

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk za lata 2007 - 2008

Data: 2010-02-16 09:17:58 Rozmiar: 1.95M Format: .zip Pobierz

Sprawozdanie z PGO - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.

Data: 2011-03-10 13:23:03 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2016-10-14 12:58:43 Rozmiar: 794.27k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017–2020.

Data: 2013-01-28 12:04:22 Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2013 - 2014

Data: 2016-01-13 12:32:22 Rozmiar: 1.73M Format: .zip Pobierz

Projekt aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na Lata 2013-2016 z perspektą na lata 2017-2020

Data: 2012-11-14 19:50:58 Rozmiar: 3.26M Format: .zip Pobierz

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

Data: 2013-04-03 11:31:54 Rozmiar: 3.34M Format: .zip Pobierz

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk za lata 2011 - 2-12

Data: 2013-12-04 10:17:13 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032

Data: 2014-04-17 13:29:10 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2032.

Data: 2014-04-24 09:26:11 Rozmiar: 4.36M Format: .pdf Pobierz

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016

Data: 2011-11-25 13:01:05 Rozmiar: 192.61k Format: .pdf Pobierz

Program Ochrony Środowiska dla Miasta I Gminy Buk na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016

Data: 2009-11-19 09:19:53 Rozmiar: 436.17k Format: .zip Pobierz

Projekt - Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z załącznikami

Data: 2016-10-14 12:59:33 Rozmiar: 3.14M Format: .zip Pobierz

Opinia Sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017r. w zakresie określenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".

Data: 2017-03-01 07:06:08 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXIV/232/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 30 maja 2017r. w sprawie uchwalenia: Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2017-09-06 14:37:36 Rozmiar: 3.28M Format: .pdf Pobierz

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2017r.

Data: 2017-03-01 07:08:59 Rozmiar: 3.31M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o podaniu do publicznej wiadomości informacji, iż sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2017-03-07 12:10:18 Rozmiar: 7.61M Format: .zip Pobierz

Opinia Sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2017r. dot. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data: 2017-05-05 11:08:00 Rozmiar: 1.31M Format: .pdf Pobierz

Dotyczy zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Data: 2017-05-05 11:09:05 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2017-09-06 14:36:52 Rozmiar: 3.8M Format: .pdf Pobierz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Buk

Data: 2016-12-07 07:58:31 Rozmiar: 10.1M Format: .zip Pobierz

Podsumowanie opiniowania, konsultacji i postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2017-09-06 14:38:39 Rozmiar: 23.02M Format: .doc Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/273/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2017r. w sprawie: przyjęcia "aktualizacji Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2032"

Data: 2017-12-19 07:55:57 Rozmiar: 816.31k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji "Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2032"

Data: 2017-09-14 11:28:14 Rozmiar: 949.73k Format: .pdf Pobierz

Burmistrza Miasta i Gminy Buk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji: Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2032.

Data: 2017-09-14 11:28:34 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

Opinia Sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 07 września 2017r.

Data: 2017-09-14 11:28:55 Rozmiar: 1005.5k Format: .pdf Pobierz

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08 września 2017r.

Data: 2017-09-14 11:29:16 Rozmiar: 116.52k Format: .pdf Pobierz

Projekt aktualizacji: Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2032.

Data: 2017-09-14 11:29:40 Rozmiar: 2.23M Format: .pdf Pobierz

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024.

Data: 2017-09-06 14:38:13 Rozmiar: 3.56M Format: .zip Pobierz

Program oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu - Aktualizacja na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2032

Data: 2017-12-19 07:56:52 Rozmiar: 18.98M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Konopski
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Konopski
Czas wytworzenia: 2007-07-12 15:16:59
Czas publikacji: 2018-07-30 12:17:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak