Rejestr

Rejestr Zarządzeń 2018


Nr Zarządzenia Data wydania Zarządzenie w sprawie Czasookres obowiązywania Załącznik
69/18 2018-04-19 ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko w jednostce organizacyjnej Miasta i Gminy Buk 2018 zarzadzenie_nr_69_-2018.doc
70/18 2018-04-25 nabycie przez Miasto i Gminę Buk nieruchomości położonej w Buku 2018 MX-3060N_20180425_073420.pdf
71/18 2018-05-08 zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Buk na 2018r. 2018 ZARZADZENIE_NR_71_BMiG_2018..docx, zaacznik_Nr_2_wydatki.xls, zalacznik_Nr_1_dochody.xls, Zalacznik_Nr_3.docx, uzasadnienie_do_Zarzadzenia.docx
72/18 2018-05-08 Zatwierdzenie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2018r 2018 Zarzadzenie_Nr_72_BMiG_kwiecien_2018_r..docx, doc1.xls, Uzasadnienie_do_Zarzadzenia.docx, zalacznik_Nr_1_dochody.xls, Zalacznik_Nr_2_wydatki.xls
73/18 2018-05-08 zmiana zarządzenia nr 10/2018 burmistrza Miasta i gminy buk z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018rok 2018 Zarzadzenie_Nr_73_BMiG__ARZ.docx, Uzasadnienie_do_Zarzadzenia.docx, zalacznik_Nr_1_dochody.xls, zalacznik_nr_2_wydatki.xls
74/18 2018-05-09 sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Buku przeznaczonej do sprzedaży 2018 Nr_74_-_2018.doc
75/18 2018-05-11 przekazanie majątku trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. Buku 2018 75.pdf
76/18 2018-05-11 przekazanie majątku trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Buku 2018 76.pdf
77/18 2018-05-15 rezygnacja z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Wielkiej Wsi 2018 Nr_77-2018.doc
78/18 2018-05-22 zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku na rok szkolny 2018/2019 2018/2019 zatwierdzenie_projektu_org._S_Branzowa_18-19___78.doc


Liczba odwiedzin: 4762